Avaleht
Firmast
- Töötajad
Teenused
Kontakt
Galerii Firmast

Beamest OÜ on asutatud 2003.a. Kogu tegevusajal oleme tegevad olnud ainult ehitusvaldkonnas. Elu on näidanud, et pinnale on jäänud ainult kindla tegevusplaaniga ettevõtted, kes ei ole killustanud oma tegevussuundi. Ka meid on see põhimõte aidanud.
 
Ehitustegevus koondab väga erinevaid töölõike, kus osaleb spetsiifiliste oskustega ettevõtjaid. Ühise töö tulemusena peab valmima uus või rekonstrueeritama vana ehitis.
 
Ehituse kavandajale (tellijale) on oma plaanide teostamiseks mugav suhelda ühe oskusteavet valdava firmaga (nn. peatöövõtjaga), kes suudab tagada ehitusprotsessi kogu selle keerukuses, samuti oskab nõu anda optimaalsete tehniliste lahenduste leidmiseks.
 
Beamest OÜ on loodud just selliste probleemide lahendamiseks. Suudame tellija poolt kavandatud ehitustööd ellu viia alates projekteerimisest kuni ehituse valmimiseni.
Erinevalt paljudest peatöövõtufirmadest on meil ka kogenud tööliskaader, mis võimaldab paindlikumalt lahendada ehituse organiseerimise küsimusi ja kindlustab kvaliteedi, samuti võimaldab osaleda ehitusprojektides nii suure- kui ka väikesemahulise alltöövõtjana.
 
Beamest OÜ tegevuse eesmärgiks on pakkuda oma tellijatele kvaliteetseid ja konkurentidest paremaid ning keskkonnasõbralikke teenuseid ehituse peatöövõtu valdkonnas, tagades sellega oma töötajate, tellijate ja ühiskonna jätkuva rahulolu
 
 
Beamest OÜ tegevuspoliitika põhineb:
  • kehtivatest õigusaktidest ja normatiivdokumentidest lähtumisel;
  • pideval tellija soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamisel ja analüüsil, eesmärgiga vastata tema ootustele ja võimalusel neid ka ületada;
  • selgel, lihtsal ja juriidiliselt korrektsel asjaajamisel;
  • tellijale kokkulepitud ajal, lepingukohase ning vigadeta ehitise üleandmisel;
  • kvalifitseeritud koostööpartnerite kasutamisel, veendudes nende võimes tegutseda vastavuses kokkulepitule;
  • keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutamisel ja saastamise vähendamisel ehitustegevuses;
  • personali järjepideval koolitamisel võimaldades omandatut rakendada;
  • ettevõtte juhtimissüsteemi pideval parendamisel ja täiustamisel.
 
Tegevuspoliitika sobivus organisatsiooni tegevuse alusena vaadatakse regulaarselt üle juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus.
 
 
Beamest O?Laki 30 , 12915 Tallinn; Marko Kase Tel: 5022188; E-post: marko@beamest.ee